ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2566”

21 ตุลาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 334 ครั้ง
          หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2566”  ผ่านระบบ ZOOM และ รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/   ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น.
 
กิจกรรมประกอบด้วย
          แนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับกรอบงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา  ผอ. หน่วย บพท.
          หลักคิด แก่นการทำงาน และตัวชี้วัด ของกรอบการวิจัย พร้อมบรรยาย “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ” โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผอ. กรอบการวิจัย Local Enterprises
 
          ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่วันนี้ –  31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 17.00 น.แชร์ข่าวนี้บน facebook