ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่ โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ODU) การเสริมพลัง กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ

14 พฤศจิกายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 459 ครั้ง
เอกสารเผยแพร่ โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ODU)  การเสริมพลัง กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ 
แชร์ข่าวนี้บน facebook